Logo  Logohasc 1 1 copie

 

A Has-company az Ön rendelkezésére áll, hogy segítsen a termelési struktúrájában, hogy jövedelmez?bb és min?ségesebb legyen.
Kínálunk beavatkozásokat a márkák és a termékmin?ség kommunikációja és népszer?sítése révén Mali-ban, Franciaországban, Európában, Kanadában, Amerikában, ... Koncertek szervezése az afrikai közösség (diaszpóra) keretein belül, találkozók, szemináriumok, gálavacsorák a márka és a termékek min?ségének bemutatására. Szolgáltató cégünk nyitva áll minden kérésére.

Rendszeresen kérjük a nagykeresked?ket, a keresked?ket, hogy er?sítsék meg textillistájukat és szövetmin?ségeiket, hogy az ügyfeleknek kínálhassanak. A kommunikáció dinamizmusa és várakozása alapvetõ fontosságú Bazin és Textilek értékesítésében Maliban és a Mali szomszédos országaiban. A textilkereskedelem olyan tevékenységi ágazat, amely folyamatosan és gyorsan fejlõdik.

A textil min?ségével kapcsolatos vev?i igényeket európai partnereink (textilgyártók) know-how-jával határozzuk meg.

Lehet?séget kínálunk Önnek arra, hogy jobban ismertté váljon, mint külföldi vállalat, amely fejleszteni kívánja értékesítését és kib?víti piacát.
Kommunikáció és promóció két társaságunk érdekében, jó lenne, ha termékeit kommunikációs eszközökön, például újságokon, televízión, hirdet?táblákon, autóbusz-menedékhelyen vagy másokon keresztül ismertté tesszük ...
A reklámozás költsége az id?tartamtól függ?en változhat, szükség esetén árajánlatot adhatunk Önnek…